Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık  olarak tüm ticari işletmelere; ticaret ve şirketler hukuku alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki her türlü konuda müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Gizem Adıgüzel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı şu şekildedir:

-Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,

-Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar,

-Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini,

-Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü,

-Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili,

-Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı,

-Sözleşmeler hukuku,

-Ortaklık sözleşmeleri,

-Tasfiye,

-Kıymetli evrak hukuku,

-Şirket ana sözleşmeleri

-Şirket kurulması

-Şirketlerin yeniden yapılandırılması

-Start uplar