T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

Buna göre;

İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.  

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

İşveren tarafından işçilerin sağlık verilerinin bu şekilde kayıt altına tutulmasının aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilerek aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve işçilerin açık rıza beyanlarının alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki yardım için bizimle web sitemiz aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.