DERNEKLERİN VE SPOR KULÜPLERİNİN SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU ÇERÇEVESİNDE CEZAİ SORUMLULUĞU

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun yayınlanmasının ardından birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir. Getirilen yeniliklerden, spor kulüplerinin şirketleşme sürecine girmesi zorunluluğu en temel yenilik olarak ele alınabilir. Yayınlanan kanunun ardından 'Spor Hukuku' alanının değişime uğraması, birçok bilinmezliği de beraberinde getirmiştir.  Bu bilinmezliğin biraz açıklanması gerekirse, Öncelikle 'Dernek' sıfatı ile faaliyet gösteren kurumların oluşum amacında "spor" yahut spora ilişkin ifadeler yer alamayacağı görülmektedir. Derneklerin kendi oluşum amaçlarına hizmet etmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler ve faaliyetlerin yapıldığı alanlarda spora ilişkin ifadeler kanuna uymak şartı ile kullanılabilmektedir. Temel olarak Derneklerin oluşum amaçlarının kaynağında Spor faaliyeti gerçekleştirme amacı gütmesi, o oluşumu Spor kulübü sıfatı altına koyacak bir nitelik olmasından ötürü belirtilen şartlar fazlasıyla önem taşır. Özellikle 7405 sayılı kanun dikkate alındığında, Gençlik ve Spor Kulübü sıfatı taşıyan derneklerin, spor kulübü olabilmesi için kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde bulundukları illerdeki İl Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Dolayısıyla gerekli kriterleri sağlamamış oluşumlar, metinde bahsi geçen kurallara uymak durumunda kalacaktır.

Dernekler tarafından gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin, kanunda tanımı yapılmış resmi veya özel spor yarışmaları ve bunların eğitim çalışmaları dışında kalmak şartını koymuş ve ancak kendi dernek amaçları doğrultusunda etkinlik gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir. Aynı zamanda ifade edilen etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından hüküm ve sonuç doğurmayacağı gibi bu etkinliğe katılanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.  Derneklerin kendi amaçları doğrultusunda gerçekleştirecekleri etkinliklerde yapacakları kamuoyu açıklamaları, ilan veya reklam formatını taşıyan belge gibi tanıtımlarda özellikle spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri söz ve deyimleri kullanamayacaklar ve kullanmaktan özellikle kaçınacaklardır. Bahsi geçen uyarılar kanun tarafından korunulmakta olup dernek amaçları doğrultusunda hareket etmeyerek yahut verilen uyarıları ihlal ederek gerçekleştirilen etkinlikler 7405 sayılı kanun çerçevesinde dikkate alınır ve kanunun 47. Maddesinin  6. Fıkrasındaki "Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlık veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişiler, Bakanlık veya ilgili spor federasyonunun şikayeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklindeki hüküm ve sonuçlar kapsamında değerlendirilir. Dernekler ve spor kulüpleri ilgili spor dalının federasyonunun yazılı izni olmaksızın turnuva, şampiyona, kamp vb. aktiviteler düzenleyemezler. Düzenledikleri halde kanun maddesi gereğince yetkililer hapis cezası ile cezalandırılacaktır.