Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başvurulan önlemler arasında kalabalık ortamlardaki yüksek risk sebebiyle bu alanların geçici süre ile kapatılması da yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliklerine göndermiş olduğu Koronavirüs konulu genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süre ile durduruldu.

16 Mart tarihinden itibaren geçerli olan bu uygulama ile düğün salonları kapatılmıştır. Bu tarihten önce düğün tarihini belirleyen ve düğün organizasyonu için sözleşme imzalamış olan kişiler için süreç nasıl ilerleyecek? Düğün salonu kira sözleşmeleri hakkında genel bilgileri ve koronavirüs tedbirlerinin bu sözleşmelere etkililerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Düğün salonu işletmecileri ve düğün salonunu kiralamak isteyen kişiler arasında daha önceden hazırlanmış ve imzalanmış bir sözleşme varsa bu sözleşme hükümlerinin uzman bir avukat tarafından incelenmesi gerekmektedir. Nitekim sözleşmelerde mücbir sebep maddesi bulunması hali ile bulunmaması halinin hukuk dünyasındaki sonuçları farklı olacaktır. Sözleşmenizde cezai şart maddesinin de bulunma ihtimali göz önüne alınarak bu tür durumlarda zarara uğramamak için mutlaka avukat ile çalışmanız gerekmektedir. Nitekim sözleşmenizde yazılı sürelere uygun hareket ettiğinizde ceza şartı geçerlilik kazanmadan ödemiş olduğunuz ücreti geri almanız gündeme gelebilecektir.

            Koronavirüs salgını dolayısıyla düğün salonlarının kapalı olduğu bu döneme dair Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez yaptığı açıklamada aşağıdaki hususlara yer verdi:

-       Kapora yatıran düğün sahipleri eğer düğünlerini ileri bir tarihe ertelemek isterlerse, kaporaları geçerli kalacak ancak düğünü iptal etmek isterlerse kaporalarını yakmış olacaklar.

-       Salon ücretini peşin ödeyen düğün sahipleri, organizasyonu ileri bir tarihe ertelemek isterlerse yeni bir tarih belirleyebilecekler. Eğer düğünü iptal etmek isterlerse, o zaman peşin ödedikleri paranın 3'te 1'inin kesileceği ve geri kalan kısmı iade edilecek.

Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanının açıklamalarının hukuki dayanağı anlaşılamamak ile birlikte, yapılan açıklama karşı karşıya olduğumuz koronavirüs salgınının mücbir sebep olduğunun göz önünde bulundurulmadığını göstermektedir. Düğün salonu sahipleri bu açıklamaya göre hareket etmeleri halinde hata yapmış olacaklar ve haksız yere dava açılmasına sebebiyet vereceklerdir.

Taraflar arasında yapılan bir sözleşme yoksa veya mücbir sebep maddesi bulunmuyorsa Türk Borçlar Kanunu'nun 137. Maddesi devreye girecektir. TBK 137. Madde özetle şu hükmü getirmektedir, borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkansız hale geldiğinde borçlu borcunun imkansızlaşan kısmından kurtulur. Düğün sahiplerinin, düğünlerini iptal etmelerinin sebebi küresel bir salgın olan koronavirüstür. Yargıtay içtihatları ile belirlenmiş olan mücbir sebep tanımına giren koronavirüs nedeniyle düğün yapmak imkansız hale gelmiştir ve düğün sahiplerinin bu imkansızlıktan sorumlu tutulması hukukun temel ilkelerine aykırı olacaktır. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir kararına kadar düğün salonları faaliyete kapalıdır ve bu sürecin sona erme tarihi kesin olarak bilinemediğinden ötürü düğün sahiplerinin iptal kararları hukuken korunmalıdır.

Yargıtay bu konudaki incelemesini düğünün iptal edildiği tarih ve bu tarihten sonra yeni bir organizasyon yapılıp yapılamayacağı noktasında yapmaktadır. Düğün salonu işletmecilerinin sözleşmeye aykırı hareket ettiği durumlarda bir avukat yardımı ile hakkınızı Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeler nezdinde arayabilirsiniz.

Bütün dünyada etkisini gösteren ve olağanüstü tedbirler alınmasına sebep olan koronavirüs salgını neticesinde düğününü ertelemek veya iptal etmek isteyen kişiler sözleşmelerinde ve kanunda bulunan haklarını bir avukat aracılığıyla öğrenebilir ve yetkili merciiler önünde haklarını arayabilirler.