SERBEST DALIŞÇI MİLLİ SPORCU FATMA URUK'UN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

              Serbest dalışçı milli sporcu Fatma URUK tarafından kendisine ait twitter hesabından 3 Ekim 2021 tarihinde  "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor." Şeklinde tweet atmış ve devamında 4 Ekim 2021'de "Prof. Dr. Şahin Özen, TSSF Başkanı: "Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, sonra basına servis edin. Görelim bakalım ne olacak." 4 Ekim, 2021. Kaş, Antalya." TSSF başkanına karşı iddialarda bulunmuştur.

 

        TSSF tarafından 4 Ekim 2021 tarihinde yapılan uzun açıklamada neticeten "..Bu günlerde, asılsız, çirkin iddiaların muhatabı olarak kamuoyuna yansıtılmanın ve üstelik bu iddiaların milli hedefler için yola çıktığımız milli bir sporcumuz tarafından ortaya atılmasının gerçekten üzüntüsünü yaşıyoruz.  Milli Sporcumuz Fatma Uruk'un, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışları nedeniyle idari tedbirli olarak disiplin kurulu sevk işlemleri başlatılmıştır. Takdiri, sualtı topluluğu üyelerimize, sporseverlere ve Türk halkına bırakıyoruz."  İfadeleri ile Fatma URUK'un idari tedbirli disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilmiştir.

 

         Fatma URUK, idari tedbir kararı Federasyon Başkanı tarafından verildi ise, bu karara karşı TSSF Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. Disiplin Kurulunun idari tedbir kararına karşı itirazı reddetmesi halinde ise  kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kuruluna başvurabilir ancak Tahkim Kurulu tarafından itirazın kısa sürede sonuçlandırılması pek mümkün gözükmüyor. En azından TSSF Disiplin Kurulunun konu hakkında bu süre içerisinde nihai karar verme ihtimali daha yüksek.

 

Fatma URUK'un twitterdaki paylaşımlarına yönelik disiplin kuruluna TSSF Disiplin Talimatının hangi maddesine göre sevk edileceğini değerlendirmek gerekirse;

 

- Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı 16. Maddenin 4. fıkrasına göre; "Spor gezisinde kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve yarışma yerlerinde, spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar uyarı cezası ile cezalandırılırlar."

 

-Centilmenliğe Aykırı Hareket başlıklı 17. Maddeye göre; " Onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunanlar, müsabakalarda kural dışı hareket edenler, bu hususlarda federasyonun diğer yönetmelik ve talimatlarda ceza hükmü bulunmadığı takdirde iki resmi müsabakaya kadar müsabakalara katılmaktan men veya bir aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılır."

 

- Ulusal Onuru Zedeleyici Hareketler başlıklı 27. Maddenin 1. Fıkrasına göre; " Yurt içinde ve yurt dışında her ne surette olursa olsun onur kırıcı davranışlarda bulunan veya ulusal onuru zedeleyici davranış sergileyenler hakkında yirmi müsabakadan kırk müsabakaya kadar resmi müsabakalardan men veya bir yıldan iki yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir;

            Ağır hallerde sürekli resmi müsabakalara katılmaktan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir."

 

-Ağırlaştırıcı nedenler başlıklı 48. Maddenin 1. Fıkrasının d bendine göre; "Federasyonun tüzel kişiliği veya federasyon kurulları ve üyelerin imaj ve otoritesine medya veya internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verilmiş ise verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir."

 

Madde metinlerine bakıldığında sporcunun attığı tweetin bir disiplin suçu teşkil ettiği düşünülürse, hangi maddeye göre değerlendirileceğinin kesin bir şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Yukarıda belirtilen bütün maddelere göre Federasyonun sporcuyu disipline sevk etmesi mümkündür ancak bu maddelere göre ceza verebilir mi tartışmalı. 27. Maddenin uluslararası camialarda işlenebilecek bir disiplin suçu olduğu maddenin lafzından anlaşılmaktadır. Geriye 16. Maddenin 4. Fıkrası ile 17. Madde hükümleri kalmaktadır. Her iki madde metni de yoruma açıktır. Ancak somut olaya 16. Maddenin 4. Fıkrası daha uygun gözükmek ile birlikte sporcuya yalnızca uyarı cezası verilebilir. Bu cezanın Disiplin Talimatının 48. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendine göre bir kat arttırılabileceği göz önünde bulundurulduğunda; uyarı cezasının bir kat nasıl arttırılacağına dair talimatta hüküm bulunmamaktadır. Sporcunun 17. Maddeye göre disipline sevk edilmesi durumunda ise alacağı maksimum ceza 4 resmi müsabakadan men olacaktır.